دسته‌بندی نشده
کد خبر : 2094
پنجشنبه - 2 دی 1400 - 07:58

سواد مالی؛ نیاز اولیه صاحبان کسب و کار

سواد مالی؛ نیاز اولیه صاحبان کسب و کار

️در اکثر سازمان‌های سنتی، نقش حسابداری و نقش مالی عموماً به یک فرد سپرده می‌شد؛ چراکه مدیران سنتی در گذشته تفاوتی میان حسابداری و مدیریت مالی قائل نبودند. اما اکنون می‌دانیم که این دو، دو موضوع جدا از هم، ولی در ارتباط با یکدیگر هستند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اساساً نقش مدیریت مالی در سازمان و تفاوت آن با حسابداری چیست؟ و به طور کلی اهداف سازمانی از دیدگاه مدیریت مالی چگونه بیان می‌شود؟
پاسخ این سوالات را از زبان آقای دکتر اسداللهی می‌شنویم.