دسته‌بندی نشده
کد خبر : 2112
یکشنبه - 19 دی 1400 - 06:00

الگوی های نوین در برنامه‌ریزی استراتژیک

الگوی های نوین در برنامه‌ریزی استراتژیک

امروزه سازمان‌ها با محیطی متلاطم و نا آرام روبرو هستند که نرخ تغییرات محیطی باعث می‌شود تا مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نیز دجار تحولات اساسی شود. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقاء سازمان‌ها را تهدید می‌کند. سازمان‌ها باید جایگاه فعلی خود را شناخته، نقاط قوت و ضعف خود را دقیقا تحلیل کرده و با تکیه بر نقاط قوت از فرصت‌های محیطی استفاده کرده و خود را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند. این مهم در قالب برنامه‌ریزی استراتژیک امکان‌پذیر است.

شرکت‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی استراتژیک می‌توانند توانمندی و شرایط محیطی سازمان خود را تحلیل کرده و بر اساس آن اهداف قابل دسترس و روش‌های رسیدن به آن ها را مشخص کنند. در این راستا آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان یک برنامه‌ریزی استراتژیک پویا و کاربردی را برای سازمان تدوین کرد.
در قسمت هفتم برنامه راهکار به موضوع الگوهای امروزی در برنامه‌ریزی استراتژیک پرداخته‌ایم.