دسته‌بندی نشده
کد خبر : 2158
شنبه - 30 بهمن 1400 - 13:11

استانداردهای برند و برندسازی

استانداردهای برند و برندسازی

ویدئوی بازپخش قسمت نهم برنامه راهکار باحضور آقای دکتر بهروز ناصرالمعار
با موضوع؛ استانداردهای برند و برندسازی