دسته‌بندی نشده
کد خبر : 2188
دوشنبه - 15 فروردین 1401 - 14:33

” چهارمین کنفرانس ملی الگوهای نوین کسب و کار”

” چهارمین کنفرانس ملی الگوهای نوین کسب و کار”

” چهارمین کنفرانس ملی الگوهای نوین کسب و کار”

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بهمن  ۱۴۰۰