دسته‌بندی نشده » رادیو » رادیو اقتصاد
کد خبر : 825
شنبه - 2 شهریور 1398 - 20:52

مصاحبه با رادیو اقتصاد حوزه هنر تاثیر در اولین برخورد

مصاحبه با رادیو اقتصاد حوزه هنر تاثیر در اولین برخورد

دکتر میثم نصیری

مصاحبه با رادیو اقتصاد برنامه رویش

در حوزه ” هنر تاثیر در اولین برخورد”

First Impression Management