ابزارهای کسب و کار » رادیو » رادیو اقتصاد » مدل کسب و کار
کد خبر : 947
چهارشنبه - ۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶

مصاحبه رادیو اقتصاد در حوزه”چگونگی پروروش ایده های کسب و کار”

مصاحبه رادیو اقتصاد در حوزه”چگونگی پروروش ایده های کسب و کار”

مصاحبه دکتر میثم نصیری مدرس و مشاور کسب و کار

در حوزه ” چگونگی پرورش ایده های کسب و کار”