ابزارهای کسب و کار » مدل کسب و کار
کد خبر : 970
پنجشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶

عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار

عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار

عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار

پژوهش های مختلفی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در انتخاب مدل کسب و کار مناسب انجام شده که کامل ترین آن پروژه کای تو بوده، در این پروژه عوامل تاثیر گذار در حوزه سرویس های داده موبایل عبارتند از: عوامل فنی ،فردی ،سازمانی صنعتی و اجتماعی

 1. عوامل فنی:توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب طرح مدل های کسب و کار الکترونیکی جدیدی شده است،در تجارت همراه عوامل فناورانه زیادی در اتخاد مدل های کسب و کار جدید تاثیرگذارند که مهمترین آنها استاندارسازی،تعدد فناوری ها و زیر ساخت از اهمیت بیشتری برخوذدار می باشند.

 2. عوامل فردی:مهمترین عوامل فردی عبارتند از:
 • فرهنگ(الگوهای رفتاری کاربران)
 • تجربه و آموزش (تحصیلات)
 • ارتباطات
 • عوامل روان شناختی و رفتاری و جامعه شناختی (روانی)
 • جسمی
 1. عوامل سازمانی:
 • ویژگی های محصول
 • مدیریت و ساختار
 • بازار و مشتریان
 • منابع و قابلیت های همکاری
 • کارایی و فرهنگ سازمانی
 • جریان های درآمدی

ارزشی که کالا برای مشتری ایجاد می کند راز سودآوری و در نتیجه بقای یک کسب و کار است.در نتیجه قیمت گذاری باید براساس بازار و تمایل مشتری با توجه به ارزش ایجاد شده باشد.

در نتیجه توجه به مواردی همچون ترکیب هزینه ها، مزیت نسبت به رقبا،سیاست های قیمت گذاری مناسب،کاهش هزینه از طریق برون سپاری ، توجه به ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت با افزایش تولید به حداکثر ظرفیت حائز اهمیت است.

 1. صنعت:مدل های کسب و کار تحت تاثیر ساختار صنعت قرار می گیرند و بر آن تاثیر می گذارند.
 2. عوامل اجتماعی:مدل های مختلف کسب و کار برروی ترکیب نیروی کار و روشهای استخدام و توانمندی آن ها اثر می گذارد.در نتیجه رویکرد های جدید برای آموزش منابع انسانی جهت انطباق با مدل های کسب و کار جدید الزامی میباشد.تغییرات سریع در عصر ارتباطات آموزش نیروی انسانی جدید و در حال فعالیت را به یک الزام تبدیل نموده است.

در نهایت عوامل سیاسی و قانونی در اثربخشی کسب و کار در حوزه های مختلف حائز اهمیت است.

عوامل اجتماعی تاثیرگذار شامل مورد زیر می باشد.

 • محیط جغرافیایی
 • فرهنگی
 • اقتصادی
 • اخلاقی/حرفه ای
 • شبکه اجتماعی/ سرمایه
 • قانون و مقررات و ساختار اجتماعی

ماهیت و محتوای کسب و کار باید با خلق ارزش همراه باشد.ایجاد یک کسب و کار موفق نیازمند توجهات کافی در بخش طراحی کسب و کار و انتخاب یک مدل کسب و کار است.

بررسی حوزه های موفق یک فناوری جهت انتخاب مدل مناسب.

 1. بررسی مدل های پایه .مثال:فروش محصولات اصلی با قیمت پایین (گاها پایین تر از هزینه ) و کسب درآمد از محل فروش قطعات یدکی
 2. تعیین عناصر کلیدی مانند خلق ارزش برای مشتری
 3. بررسی فعالیت فعلی و میزان سودآوری ،پی بردن به اشتباه در مدل کسب و کار در صورت مشکل در کسب سود
 4. تحلیل صنعت
 5. بررسی های لازم جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری